Poz Ime i prezime OS P N I L B
1 Ante Romić Ante Romić 0 0 0 0 0:0 0
2 Danijel Ožbolt Danijel Ožbolt 0 0 0 0 0:0 0
3 Dean Biškupić Dean Biškupić 0 0 0 0 0:0 0
4 Filip Ljubenko Filip Ljubenko 0 0 0 0 0:0 0
5 Igor Šturman Igor Šturman 0 0 0 0 0:0 0
6 Jasmin Lipović Jasmin Lipović 0 0 0 0 0:0 0
7 Jure Zirdum Jure Zirdum 0 0 0 0 0:0 0
8 Krunoslav Smolić Krunoslav Smolić 0 0 0 0 0:0 0
9 Marina Letica Marina Letica 0 0 0 0 0:0 0
10 Mihovil Mekić Mihovil Mekić 0 0 0 0 0:0 0
11 Rafael Hrnjak Rafael Hrnjak 0 0 0 0 0:0 0
12 Robert Marić Robert Marić 0 0 0 0 0:0 0
13 Slaven Kovačević Slaven Kovačević 0 0 0 0 0:0 0
14 Željko Erslan Željko Erslan 0 0 0 0 0:0 0
15 Željko Kresić Željko Kresić 0 0 0 0 0:0 0
16 Zoran Rački Zoran Rački 0 0 0 0 0:0 0